תקנון

ברוכים הבאים לאתר מרכז הפרי והירק באינטרנט, החנות המקוונת של מרכז הפרי והירק.
את האתר מנהלת ומפעילה מרכז הפרי והירק מרח’ בית לחם 33 ירושלים.
בכל שאלה הנוגעת לאתר תוכלו לפנות אלינו בטלפון מספר 050-7322999
או בדואר אלקטרוני privyerek19@gmail.com מוקד שירות הלקוחות שלנו פעיל בימים א’- ה’ בין השעות 08:00-19:00 וביום ו’ וערבי חג בין השעות 08:00-14:00.

התנאים הבאים מגדירים את זכויותיכם והתחיבותכם בעת הקנייה באתר.
הנכם מתבקשים  לקרוא תנאים אלו בקפידה, התנאים הנ”ל מהווים הסכם מחייב ביניכם לבין מרכז הפרי והירק.
כדי לאשר הסכמתכם לתנאי השימוש והרכישה, עליכם לסמן את התיבה המתאימה בתחתית מסך זה ולהקיש על הכפתור נושא את המילים “אני מסכים”.
כל אדם או חברה המבצע/ת פעולה כלשהיא באתר, לרבות אדם המבצע רכישה, מצהיר בעצם ביצוע הפעולה באתר כי קרא תקנון זה, כי הינו מסכים להוראותיו ולכך שתהליך הרכישה יהיה כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד מרכז הפרי והירק  ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של מרכז הפרי והירק על פי תקנון זה.

אזורי פעילות 
שירות המשלוחים שלנו פעיל ברחבי העיר ירושלים. לפיכך לא תתקבל הזמנה אשר המען מחוץ לאזורי חלוקה אלה.

דמי המשלוח מתעדכנים באופן שוטף באתר ומופיעים לפני אישורכם של ההזמנה.

מי רשאי לקנות באתר?
כל מי שמעל לגיל 18 רשאי לקנות באתר.

ניתן לשלם באתר באמצעות כרטיס אשראי. על הקונה להחזיק כדין בכרטיס אשראי תקף, המכובד במדינת ישראל, בתנאי שהשלימו את תהליך ההרשמה לשירות ומסרו את הפרטים המתבקשים במהלכו, לרבות מספר תעודת זהות.

למרות זאת, מרכז הפרי והירק רשאית שלא לאפשר ללקוח מסוים לרכוש מוצרים באתר וזאת מכל סיבה שהיא וגם אם הזמין בעבר מוצרים באמצעות השירות. לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת פעילות האתר, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן, למעט ביצוע הזמנות שכבר בוצעו באתר.
מבלי לגרוע את האמור לעיל, רשאית מרכז הפרי והירק לבטל את זכאותכם ולבצע עסקאות באתר  בכל אחד מהמקרים הבאים:
* אם בעת ההרשמה באתר  מסרתם במתכוון פרטים שגויים.
* אם ביצעתם מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע באתר  או במרכז הפרי והירק, או בצדדים שלישיים כלשהם,  לרבות לקוחותיה וספקיה של מרכז הפרי והירק.
*אם הפרתם את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שתציע מרכז הפרי והירק.
* אם אתם חייבים כספים למרכז הפרי והירק ולא פרעתם את חובכם, למרות שחלף המועד הרגיל לתשלומו.
* אם כרטיס האשראי שברשותכם נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

בעת ההרשמה לאתר תתבקשו למסור, בין השאר, פרטים אישיים שונים (כגון שם, כתובת למשלוחים ועוד) , עליכם למסור פרטים מדויקים ומלאים בכדי שנוכל לתת שרות מלא ומהיר.
בעת ההרשמה לאתר, תתבקשו להזין את כתובת הדוא”ל שלכם ולבחור סיסמא. בכל עת שתרכשו מוצרים באתר, תוכלו להזין את כתובת הדוא”ל שלכם והסיסמא במקום המיועד לכך. הדוא”ל והסיסמא שבחרתם יזהו אתכם ויחסכו מכם את הצורך למלא שוב את פרטיכם האישיים. יהיה עליכם לוודא כי פרטיכם, כפי שהם מופיעים עדיין מעודכנים.
אם אינם מעודכנים, עליכם לעדכנם בכדי שנוכל לספק את הזמנתכם ובמקרה הצורך אף ליצור איתכם קשר. כתובת הדוא”ל שלכם והסיסמא ישמשו אתכם לצורך הזדהות גם בעת הפניה למוקד שירות הלקוחות של מרכז הפרי והירק באינטרנט.
מרכז הפרי והירק רשאית לקבוע מעת לעת דרכי זיהוי נוספות או אחרות.

מוצרים
תמונות המוצרים הינם להמחשה בלבד. מרכז הפרי והירק רשאית לשנות בכל עת, לפי ראות עיניה את היצע ומגוון המוצרים באתר.
מרכז הפרי והירק אינה מחויבת, בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של מוצרים באתר. מרכז הפרי והירק רשאית לשנות בכל עת איזה מהמוצרים המוצגים ברשימת המוצרים באתר, להחליף איזה מהמוצרים ברשימה או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה הנ”ל. העובדה שמוצר מסוים הוצע למכירה באתר במועד כלשהו אינה מבטיחה שיוצע למכירה באתר בעתיד. מרכז הפרי והירק תפעל כדי להגדיל את היקף ומגוון המוצרים וסוגיהם, אולם אינה מתחייבת להיקף, זמינות או מגוון מינימליים כלשהם. מרכז הפרי והירק שומרת את הזכות לספק כמות חלקית ממוצר מסוים או שלא לספק את המוצר כלל. עם זאת, במידה שמוצר מסוים שהזמנתם לא יסופק לכם תחויבו כמובן, בהתאם למוצרים שנשלחו אליכם בפועל.

מחירים
באתר תמצאו מוצרים רבים, שמחירם תלוי במשקל, לדוגמא פירות וירקות בתפזורת לפי יחידות. מחירי מוצרים אלה מפורטים ליד כל מוצר כמחיר משוער ליח’. לכן, במוצרים המסופקים לפי משקל יח’ תהיה סטייה סבירה בין המשקל שהוזמן לבין המשקל שיסופק לכם בפועל. החשבון הסופי ייערך על פי משקל המוצרים בפועל ולא בהכרח על פי המשקל המבוקש, שציינתם בעת הזמנתכם. מחיר המוצר ייקבע על פי משקל היחידה שתסופק לכם בפועל.
מרכז הפרי והירק רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לקבוע מחירים שונים עבור מוצרים זהים בערוצי המכירה השונים וזאת על מנת לעודד קנייה באמצעת אחד הערוצים.

דמי משלוח
לחשבון הסופי יצורפו דמי משלוח. דמי המשלוח בהם תחויבו יוצגו בסיום החשבון טרם ההזמנה.

עדכון מחירים
מרכז הפרי והירק רשאית לשנות את מחירי המוצרים, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלא צורך בהודעה מוקדמת. האתר מציע למכירה מוצרים רבים, לצד כל מוצר מוצג  מחירו המעודכן בעת ביקורכם באתר. מחיר זה תקף עד לשעת חצות ביום ההזמנה בלבד. המועד הקובע לפיו ייקבע מחיר המוצר הינו מועד ליקוט המוצרים שהוזמנו על ידכם.
אם עודכנו המחירים לפני שהסתיים תהליך הליקוט תחויבו לפי המחירים המעודכנים. הדבר תלוי לא  רק  בשעת ההזמנה ובמועד קבלת הזמנתכם.
מובהר כי המחיר הקובע הינו מחיר המוצר המופיע באתר ולא המחיר שיופיע על גבי המוצר.
כל המחירים המפורטים באתר  נקובים בשקלים חדשים.
המחירים כוללים מע”מ אם הוא חל לפי הדין, המחירים אינם כוללים דמי משלוח.
הסכום הסופי שבו תחויבו בגין הזמנתכם, יחושב על פי משקל המוצרים שנשלחו אליכם בפועל ועל פי מחיר הפרטים בגמר ליקוטם למשלוח. החשבון שיוצג לפניכם בעת השלמת ההזמנה באתר הוא חשבון משוער בלבד. ייתכן ויהיה הבדל בין סכום זה לבין הסכום הסופי. הדבר נובע מהשקילה בפועל, מעדכון מחירים, תוספות או זיכויים בגין מבצעים שונים באתר.

איסוף מוצרים
המוצרים והמצרכים שהזמנתם יסופקו לכם באמצעות איסוף אקספרס מכתובתנו תוך 120 דק’ מרגע אישור ההזמנה או באמצעות שליח מרכז הפרי והירק ביום למחרת לכתובתכם. אנו לא חוסכים במאמצים כדי לספק לכם מוצרים טריים מאיכות טובה ולספק את כל הפרטים שהזמנתם. יחד עם זאת, אין באפשרותינו להבטיח כי השירות המוענק באתר יספק את דרישותיך או יהיה נקי מטעויות אנוש, לרבות טעויות בליקוט המוצרים על פי ההזמנה.

מועדי אספקה
המוצרים יסופקו לכם לפי האפשרות שבחרתם בעת ההזמנה באתר: באמצעות איסוף עצמי אקספרס תוך 120 דק’ או שליח עד הבית לכתובת שתימסר על ידכם במועד ההרשמה עד ליום למחרת. אם בעת אספקת המשלוח לא תהיו נוכחים במקום, אתם מסכימים בזאת שהמשלוח יימסר לידי מי שיהיה נוכח במקום באותה עת- או יושאר בסמוך לדלת הבית. אם איש אינו נוכח, האחריות במקרה זה לטריות המוצרים ומועד תפוגתם, תחול עליכם בלבד. מרכז הפרי והירק לא תישא באחריות כלשהי לאובדן, קלקול, שבר או ליקוי שיתרחשו בגין השארת המוצרים בסמוך לדלת המען.

בדיקת המשלוח
הנכם מתבקשים לבדוק את תכולת המשלוח מיד לאחר קבלתו ולהשוותו הן להזמנה והן לחשבונית שתישלח לכתובת דוא”ל האלקטרוני שמסרתם בעת ההזמנה בלי לעכב את השליח. בכל שאלה או בירור אודות ההזמנה שסופקה תוכלו לפנות למוקד שירות לקוחות שלנו בטלפון 050-7322999.

החזרת מוצרים
במקרה של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים. על הלקוח להודיע על כך למוקד שירות הלקוחות בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה. מוקד שירות לקוחות יתאם עם הלקוח את ההשלמה/ החלפה/ ההחזרה של המוצר/ים ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין. החזרת מוצרים אשר אינם מתקלקלים או מתכלים, ניתן להחזיר תוך 14 יום מקבלתם באריזה מקורית ו/או בהתאם להוראות החוק.

ט.ל.ח

עגלה
  • No products in the cart.